اهداف و برنامه ها

اهداف و رویکرد های دبستان پسرانه غیر دولتی  بیان رفیع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1-استمرار فرایند یادگیری دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه

۲-ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خلاقیتهای فردی و جمعی دانش آموزان

۳-افزایش حضور و پشتیبانی و مشارکت والدین و گروههای ذینفع در فرایند یادگیری دانش آموزان

۴-همراه نمودن کادر آموزشی مدارس با روند های نوین آموزشی مبتنی بر نیازمندیهای جامعه دانش بنیان

۵-ایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابی های مستمر ومتناسب با استعداد و پیشرفت دانش آموزان

۶-فراهم نمودن فضای مشارکت و تعامل دانش آموزان و معلمان در فرایند های آموزشی

۷-ترویج یادگیری تجربی،پژوهش محوری و دانش آموز محوری در فرایند های آموزشی

۸-توسعه مهارتهای ادراکی،کلامی ،اجتماعی،حرفه ای و تخصصی دانش آموزان

۹-تربیت دانش آموزان فاخر برای ورود به میدانهای بین المللی با تکیه بر هویت ایرانی اسلامی

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top